Anjeli - modlitby
Motlitba za pritiahnutie peňazí

Motlitba na pritiahnutie peňazí (opakujte si ju ako často to pôjde)


Mám viac ako dosť peňazí, viac ako potrebujem. Bohatstvo vesmíru nemá dno a z toho sa aj mne dostáva. Ako magnet priťahujem finančné výhody. Mám rada peniaze a peniaze majú radi mňa. Každý deň do mojej peňaženky prichádza veľké množstvo peňazí. Prichádza ku mne bohatstvo vesmíru. Som otvorená prijímať všetko bohatstvo vesmíru. Peniaze, lásku, zdravie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem

 
Za priateľstvo u konca

MODLITBA ZA PRIATEĽSTVO, KTORÉ JE U KONCA:

Milovaný Stvoriteľ,

   Hlboko vo vnutri cítim, že moje priateľstvo s ... je u konca. Žiadam Ťa, aby si nám pomohol prijať tento krok s dôslednosťou  a v kľude.  Žiadam Teba a anjelov, aby Ste mi pomohli byť láskavým/vou a zároveň uprimným/nou k sebe a k môjmu/mojej priateľovi/ke.  Prosím pomôž mi uvedomiť si pravdu tak, aby moje kroky vychádzali z lásky namiesto zo strachu, pocitu viny alebo zaväzkov. Prosím uteš  môjho priateľa/priateľku, aby sme mohli obaja prijať túto zmenu pozitívne.

 
Za príbuzných a rodinu

MODLITBA ZA PRIBUZNÝCH A ZA RODINU:

Najdrahši Bože,

   Prosím pomôž pribuznému pocítiť kľud a šťastie.  Žiadam Ťa aby si k nemu/k nej vyslal anjelov, ktorí ju/jeho utíšia.  Prosím obklop celú našu rodinu oblakom Božej lásky. Pomôž nám uvolniť sa a udržať si vieru a dôveru. Daj nám prosím znamenie lásky, aby sme mohli odhodiť všetok strach. Ďakujem Ti za všetku Tvoju liečivú lásku.

 
Uzdravenie vzťahu

MODLIDBA ZA UZDRAVENIE VZŤAHU V RODINE:

Drahý Bože,

   Viem,že môj príbuzný i ja máme svojich anjelov strážnych. Žiadam, aby nám strážny anjeli pomohli napraviť náš spor a nezhody. Prosím pomôž nám zbaviť sa hnevu a neschopnosti odpúšťať. Žiadam, aby všetky následky našich chýb boli vymazané a zabudnuté aj pre tých, ktorých sa to týka. Prosím pomôž mi zbaviť sa predsudkov, ktoré mám voči sebe samému a voči ostatným.   Žiadam, aby nám stážny anjeli zreteľne zdelili Tvoje rady, pretože viem, že Ty nám praješ zmierenie. Ďakujem Ti.