Cyklický horoskop

Pokiaľ vás niekedy zaujímalo, aký vplyv má na človeka príroda a jej stav v okamihu jeho narodenia, tak práve pre vás je tu následujúca tabuľka.
 

Doba prebudenia    ( 21.marec – 19.apríl )
Doba rastu    ( 20.apríl – 20.máj )
Doba rozkvetu    ( 21.máj – 20.jún )
Doba dlhých dní    ( 21.jún – 21.júl )
Doba dozrievania    ( 22.júl – 21.august )
Doba žatvy    ( 22.august – 21.september )
Doba padajúceho lístia    ( 22.september – 22.október )
Doba prvých mrazov    ( 23.október – 22.november )
Doba dlhých nocí    ( 23.november – 21.december )
Doba hlbokého spánku    ( 22.december – 19.január )
Doba ticha    ( 20.január – 18.február )
Doba obnovy    ( 19.február – 20.marec )