Čínsky horoskop

Pôvod čínskeho horoskopu

  Aj keď je i pre čínsky horoskop smerodatný datum narodenia, je jeho spracovanie a ďalší postup celkom odlišný. Obsahuje dvanásť znamení (rovnako ako v tradičnom horoskope), o ktorých pôvode hovoria pramene takto:


  "Múdry Budha usporiadal veľkú hostinu, na ktorú pozval všetkých zástupcov zvieracieho sveta, aby zdôraznil jednotu a rovnosť všetkých bytostí. Ako prvý sa na hostine objavil potkan, za ním byvol, tiger až přišli všetci pozvaní. Po zjedení slavnostného jedla, sa Budha rozhodol všetky zvieratá po zásluhe odmeniť. Dlho si hostiteľ lámal hlavu, ako hodovníkov obdarovať. Nakoniec sa rozhodol každému hosťovi zveriť vládu nad jedným rokom."Jednotlivým rokom narodenia zodpovedajú tieto zvieratá:

Potkan - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996
Byvol - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997
Tiger - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998
Zajac - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999
Drak - 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
Had - 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Kôň - 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Ovca - 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Opica - 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Kohút - 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Pes - 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Prasa - 1959, 1971, 1983, 1995, 2007


Iný rok : »Potkan

Byvol

Tiger

Zajac

Drak

Had

Kôň

Ovca

Opica

Kohút

Pes

Prasa