Lev

( 21.júl - 20.august)

 

Lev
21.júl - 20.august

   Základná štruktúra vývoja osobnosti jedinca je v znamení Leva uzavretá. Lev prináša sebauvedomenie, potrebu sebavyjadrovania a obdivu.
   Poslaním Leva je realizácia jedincových zámerov. Tradične býva spojovaný s tvorbou, sebadôverou, egoizmom, dôstojnosťou, ale tiež so zábavou a rozkošou.

Živel : oheň
Dynamika : fixná
Vládca : Slnko
Znamenie: ohnivé
Povaha: cholerická
Šťastné roky: 19-26, 49-53
Súlad so znamením: Baran, Strelec
Súvsťažná farba: zlatá
Súvsťažný kov: zlato
Podriadená časť tela: chrbát, srdce, krvný obeh
Kameň znamenia: krištáľ, diamant, jantár, rubín, granát, tygrie oko, citrín, chrysolit, kerbunkul
Šťastné čísla: 6, 36, 111, 666
Šťastný deň: nedeľa
Šťastná kvetina: prvosienka
Duchovný ochranca: Zeus
Príjemná vôňa: palmová