Svetlo versus Tma kontra Realita

Svetlo versus Tma kontra Realita

Čo symbolizuje svetlo a čo tmu?  Deň a noc.  Vládcom dňa je
Slnko,vládcom noci Mesiac. Môže našu životnú cestu osvetľovať
Slnko tak, aby sa jej  nedotkol Mesiac?
Keď svieti Slnko vidíme veci jasne,sú zreteľne viditeľné - netreba
ich skúmať,presviedčať sa,či dobre vidíme.

Keď svieti Mesiac je to ťažšie, treba sa zamýšľať,nevidieť do
diaľky,niekedy dokonca ani pod nohy,veci treba ohmatať,
preskúmať,presvedčiť sa,či to,čo vidíme je správne a nie je iba
to,čo vidieť chceme.

Môže človek žiť iba vo svetle? NIE. To môže iba svetelná bytosť
zbavená hmotného tela.Nepotrebuje už chodiť do školy  života na
Zem,už pozná všetky pocity,emócie dobré aj
zlé,situácie,riešenia...Je nápomocná ľuďom pri ťažkostiach ako
neviditeľný anjel.

Realita

Źivot na Zemi je pre ľudí niečo ako chodiť do školy.Niekto je len
prváčik,niekto vysokoškolák,niekto má to privilégium,že úspešne
skončil skúšky a môže učiť ďalšiu generáciu.Samozrejme,
skúšky duchovna  nemožno  prirovnávať skúškam abecedy života
hmoty. Je to náročné a mnohí prepadnú do nižších
ročníkov,alebo si ročník zopakujú.Mnohým sa zrúti ich Veža(16)
postavená na vratkých základoch a preto musia začať odznova.

Ak chceme prejsť skúškami duchovna vo svojom živote,nevyhnutne
musíme bádať tam,kde svieti Mesiac,aby sme sa mohli dostať k
Slnku.Lenže to nie je jednorazová záležitosť.Je to záležitosť
celého nášho života,ba dokonca mnohých našich životov ,keď si
ročník opakujeme.
Z tmy prichádza svetlo,zo svetla tma ,ako deň a noc,ktoré tvoria
celok.Akceptujme obidva,aby sme mohli poznaním-(Mesiac)-pochopiť a
vyjsť na svetlo(Slnko).


Láska kontra Egoizmus(odvodené slovo od ego)

Presuňme sa k Biblii,k odkazom,ktoré Ježiš zanechal.Nie každý
rozumie reči symbolov,bolo nevyhnutné,aby Ježiš prišiel na Zem a
učil ľudí pochopiť.Jazyk ľudí je na Zemi rôzny.Slovo sa dá
prekrútiť,nesprávne vyložiť.Ale symbol nie.Ten ak sa
pochopí,každý národ si ho dokáže pretlmočiť do svojho jazyka.

Sviecou mojej nohe je tvoje slovo,svetlom môjmu chodníku.(Ž 119,105)
Čo to znamená?  Slovo božie je každému svetlom na ceste
životom,teda neodmietajme duchovné skúšky a tým aj poznanie,či
postup.
...keď budeš kráčať cez oheň nezhoríš,ani plameň ťa
nespáli....
keď pôjdeš cez vodu,budem s tebou,a keď cez rieky nezaplavia
ťa...(Iz.43,2-3)
Nebojme sa,Boh je s nami.

Podľa milosti Božej,ktorá mi bola daná,ako múdry staviteľ(Pavel)
položil som základ a iný ďalej na ňom stavia.Lebo nik nemôže
položiť iný základ než ten,ktorý je už položený a tým je
Ježiš Kristus (1K3,10-11)
Čo to znamená?  Nestavajme svoje veže na vratkých základoch,lebo sa
zrútia a my musíme začať odznova.

Keď vám povedia: Dopytujte sa duchov zomrelých a veštcov,ktorí
šuškajú a šepkajú,povedzte,či sa ľud nemá pýtať svojho
Boha?(Iz.8,19)
Čo to znamená?  Každé dieťa sa rodí čisté.Má vopred určenú
cestu.Môže dostať nezvyčajný dar a je na ňom, ako sa s ním
popasuje.Je na ňom,či zvládne svoju cestu,či sa chce stať svetelnou
bytosťou,dodrží úctu k ľuďom a pokoru k Bohu...
Alebo podľahne svojmu egu,svojej pýche,či ilúzii a začne sa na Boha
hrať a navyše sa bude aj vysmievať ľuďom a ponižovať ich.Na Zemi
sme všetci na jednej lodi,tak teda majme sa v úcte a neubližujme
si.Súdiť môže iba Boh.

Veď nieto Boha okrem mňa.Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem
mňa.(Iz.45,21)


Ilúzia

Aj ilúzii je vládcom Mesiac.Keď ilúziu stratíme takým spôsobom,
že vyjdeme na Slnko, môže to byť bolestivé ,môže sa nám zrútiť
celý svet a je už len na nás, ako sa s tým vysporiadať.
Tak teda milujme zdravo blížneho svojho,láskou,ktorá nezahmlieva
zrak...

Nebudem sa báť zlého,hoc by som šiel temným údolím.Veď ty si so
mnou....(Ž.23,4)

Pán nám ťažkosti neodníma,ale prichádza na pomoc,aby nás nimi
previedol .
BOH JE LÁSKA

MEDUZA