Na zamyslenie

Je ťažké dosiahnuť vzájomného pochopenia, čo sa týka prejavu úcty a lásky. Veď predsa každý ju vníma a súdi o nej na základe vlastných skúseností. Rôzni ľudia pristupujú k láske odlišne. Tak sa prejavuje princíp kozmického šetrenia energie, čo je vlastné všetkému živému. Sympatie sa menia na antipatie. Svetlo zhasína a teplo mizne. Ak sa chcete vyhnúť smútku, nájdite si inú dimenziu lásky. Nech je vaša láska priateľským spojením, v ktorom sa jeden nebude povyšovať nad toho druhého, kde si všetci budete vedomí toho, že ste odlišní a inak myslíte, a pri zachovaní všetkých odlišností milujte jeden druhého a navzájom si pomáhajte. Nepokúšajte sa vytvoriť niečo nadľudské. Buďte ľudskí a prijmite ľudskosť toho druhého i so všetkými slabosťami, ktoré sú nám ľuďom vlastné. Odhoďte bremeno urazenosti. Učte sa odpúšťať a užívať si tohto pocitu.  
S veľkou láskou Júlia