Duchovné dary

Duchovné dary


Čo sú to duchovné dary a ako sa prejavujú? Mnohí si myslia, že to musí byť niečo mimoriadne, čo nemôže mať každý, a že len niektorí boli omilostnení a dostali nejaký výnimočný duchovný dar na to, aby mohli obdarovávať iných.

Tak to však nie je. Duchovné dary sú dary, ktoré dostal každý ľudský duch. V dnešnej dobe nadvlády rozumového myslenia a uvažovania však ľudia všeobecne zabúdajú na prežívanie citom, zanedbávajú načúvať impulzom svojho ducha, čím svoje duchovné dary celkom potlačili, nerozvíjajú ich ďalej k rozkvetu, a tým nadobúdajú presvedčenie, že oni žiadny duchovný dar nedostali. Čiže pod týmto pojmom si predstavujú len určité zvláštnosti, ako sú rôzne druhy jasnozrivosti, liečiteľské schopnosti a rôzne druhy meditačných schopností.

Čo sú to duchovné dary v skutočnosti?

Ak budeme hovoriť teraz o žene, ktorá dostala do daru jemnejšie cítenie a s ním silnejšiu schopnosť prijímať prúdy zo svetlých úrovní, môžeme sa pozrieť, ako my, ženy, s týmto darom hospodárime. Keď sme prešli postupne všetkými predchádzajúcimi stupňami na ceste k pravej ženskosti, je tu predpoklad, že sa tento dar snažíme rozvíjať. Náš duch precitol k túžbe napĺňať svoje poslanie pravej ženskosti a pred naším zrakom stále viac vystupujú všetky cnosti ušľachtilej ženskosti, o ktorú sa usilujeme.

Sú cnosti, ktoré sú nám také blízke, že ich s ľahkosťou a jednoduchosťou napĺňame vždy, a to bez toho, aby sme to prežívali ako niečo namáhavé, zvláštne, a teda výnimočné. To preto, že tieto cnosti sú naším duchovným darom, ktorý sme rozvíjali už vo svojich predošlých životoch a ktorý sme si priniesli so sebou aj do terajšieho života. A sú cnosti, o ktoré sa usilujeme s vynaložením väčšej námahy, ale postupne sa v nich môžeme zušľachťovať a rozvíjať. Tie sa nám môžu zdať ako dôležitejšie, pretože nás stoja oveľa viac úsilia. Sú však dôležitejšie len pre nás v tejto prítomnosti v tom, že sa ich práve snažíme rozvíjať a upevňovať v sebe. A potom sú ešte ďalšie schopnosti ľudského ducha, ktoré sa nám zdajú nedosiahnuteľné.

Každá cnosť je nesmierne dôležitá, každý dar je krásny a veľký, pokiaľ je ďalej rozhojňovaný naším úsilím dávať druhým zo seba to najlepšie. Žiadna žena si nemôže myslieť, že je v tomto smere obdarovaná viac alebo, naopak, menej ako tá druhá. Jedno bez druhého nie je možné. Všetky ľudské cnosti treba rozvíjať a vzájomne sa nimi obohacovať.
 

IKA