Modlitba

MODLITBAPane, obkľučujú ma úzkosti,
moje strachy a obavy.
Ale Ty ma vždy presviedčaš,
že si mocnejší a aj keď som slabá,
rastiem v pokore.
Je to ťažké premôcť sa
a vzdávať sa vecí,
ktoré sú príjemné a príťažlivé.
Avšak Ty nikdy nenaliehaš,
nechávaš mi slobodu
bez známky opovrhnutia, alebo odsúdenia.
A ja sa hanbím,
že Ťa tak málo a plytko milujem.
Posilni moju lásku,
uzdrav ju, a pomôž mi
prijímať sa taká, aká som.
Keď reagujem unáhlene,
ukáž mi cenu rozvahy.
Keď hovorím a moje slová
sú plytké a nedávajú život,
ukáž mi hodnotu ticha, mlčania
a nauč ma hovoriť v pravý čas.
Keď sa zmietam v neistote
a uprostred svojich strachov
o seba a mienku iných,
osloboď ma od sebeckého zmýšľania
a uč ma slúžiť a milovať nezištne.
Keď v mojich postojoch prevláda kritika a súdy,
uzdrav moju pýchu a vždy mi daj priznať si svoj omyl.

Daj, nech dennodenne vo mne víťazí Tvoje vzkriesenie
a po temných chvíľach nech uzrie moje srdce
veľkonočné ráno a Tvoju ožiarenú tvár. Amen

 

IKA