Váš Archanjel

Jednoduchá metóda, ako zistíte, ku ktorému archanjelovi budete mať v živote najľahší prístup:

Pomocou elementov vo Vašom mene. Samohlásky sú spojené s konkrétnymi elementami ohňa, vzduchu, vody, zeme a éteru (zdroje predchádzajúcich štyroch). Podľa nasledujúcich údajov si určte element vo Vašom mene a archanjela, ktorý danému elementu vládne . Napr. moje meno je Ildikó a tak prvá samohláska v mene je "I", ktoré je priraďované archanjelovi ohňa Michaelovi. (
To neznamená, že sa nemôžete spojiť aj s inými, ale ľahšie nadviažete spojenie s Vaším archanjelom,

Prvý ELEMENT Archanjel vládnucej
samohlásky
"E" vzduch "Rafael"
"I" oheň "Michael"
"O" voda "Gabriel"
"U" zem "Uriel"
"A" éter všetci 4 archanjeli
"Y" oheň a voda "Michael a Gabriel"