Fórum - základné informácie

   Fórum je priestor, kde môžete navzájom komunikovať. Je to priestor ktorý si formujete Vy užívatelia spolu s moderátormi.  Záleží len na Vás aké je.

   Prosíme Vás, aby Ste vo svojich príspevkoch dodržiavali zásady slušného správania. Pokiaľ chcete, môžete pisateľa príspevku ohodnotiť. Keď na príspevku kliknete + zvýšite mu karmu. Keď kliknete - karma sa mu zníži. Jeho aktuálnu karmu je možné vidieť v profile.

   Prosíme všetkých záujemcov o veštenie vo fóre, aby najskôr zvážili akú otázku a komu ju chcú položiť. Vyskytlo sa veľa prípadov, kedy rovnaká otázka od toho istého užívateľa bola položená viac krát prípadne viacerým veštcom. Možno sa odpoveď na ne zhoduje a možno len dostanete pohľad z iného uhlu od rôznych ľudí na tú istú vec.

   Vo fóre platí pravidlo že sa v ňom poskytujú rady, informácie, veštby a pod. zadarmo. Vo fóre neočakávajte zodpovedanie každej témy. Každý moderátor sa môže rozhodnúť na čo odpovie a na čo nie podľa svojich časových možností. Odpoveď nesmie obsahovať len odkaz na platenú časť. Odkaz je povolený len v závere odpovede a to len v prípade že sa jedná o odporučenie na detailnejšie spracovanie témy. Všetci ktorí majú vlastné fórum sú na túto skutočnosť upozornení. Pokiaľ dôjde k porušeniu tohoto pravidla, môžete nás na to upozorniť emailom. Aj keď je toto pravidlo platné dlhodobo, upozornenia budeme brať do úvahy len pre témy a odpovede s dátumom po 20.9.2010.


Ak máte záujem o súkromnú veštbu alebo vykladanie snov ktoré nebudú zobrazená vo fóre, kliknite sem a postupujte podľa pokynov.


   Ak chcete ohodnotiť prácu našich veštcov, môžete tak urobiť aj zaslaním čiastky podľa Vašeho uváženia na číslo účtu 2922700213 kód banky 1100. Do správy pre prijímateľa napíšte  komu dar zasielate.

 

VSTUP DO FÓRA