Mandaly - ukážka

Mandaly, ktoré som pre Vás pripravila, sú inšpirované láskou. Láskou bezpodmienečnou, večnou, odpúšťajúcou, láskou človeka k človeku, ale i láskou človeka k Bohu, ku Svetlu. Sú maľované s túžbou po harmónii, čistote a pomoci. Túto energiu som sa snažila do nich preniesť a záleží len na Vás, na Vašom cítení, akým spôsobom ju dokážete prejaviť.

 

Aura Borealis, muži

Aura Borealis, ženy

Žena a muž

Kvet života 2

Láska

Noc a deň

Prijímanie a dávanie

Rodina

Splynutie duší

Záhrada priateľstva

Zblíženie

Žena a muž