Kódex autora

Na tomto webe uverejňujeme rôzne príspevky od rôznych autorov. Príspevky a obsah uverejňujú aj návštevníci webu. Nie je v silách prevádzkovateľa webu overovať autorstvo píspevkov dodaných prispievateľmi. Spoliehame sa na ich čestnosť a profesionálny prístup. Preto prispievatelia zaslaním článku či akejkoľvek inej elektronickej formy údajov na tento web (ďalej pod spoločným označením príspevok) súhlasia s tým že budú uvádzať zdroje, pokiaľ nie je príspevok ich vlastnou tvorbou. V opačnom prípade budeme považovať za autora príspevku jeho zasielateľa. Za obsah ani formu príspevkov nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V prípade porušenia pravidiel bude na žiadosť autora predmetný príspevok a jeho obsah stiahnutý.

Ďakujeme. Vaša vestiaren.sk