Meditačné cvičenie - Láska pre planétu Zem (č.2)

Meditácia Lásky pre planétu Zem (č.2)


Prosba k Stvoriteľovi : “Sme súčasťou Tvojej prenádhernej Tvorby z nektáru Tvojej Lásky v Múdrosti, Múdrosti cez Lásku stvorenej. Prosíme o Svetlo Lásky pre planétu Zem a všetky bytosti na nej a v nej žijúce. Ďakujeme.”

Meditácia : “Toto nádherné Svetlo Lásky nášho Stvoriteľa Najvyššieho – Prameňa Lásky a Múdrosti cez Božský kanál svetelný prinášame k planéte Zem a obaľujeme ju do prenádherného závoja tých najcennejších atribútov z   Čistej Lásky vychádzajúcich. Nech berie si z nich každé Stvorenie tejto planéty podľa svojich možností, schopností a svojej vôle. Nech čerpá z nich Zem – krásavica skvostná a nech cez Lásku Pravú Božiu lieči svoje rany a svoje bolesti, svoj smútok a žiaľ. Nech táto Pravá Čistá Láska so spektrom tých najkrajších kvalít prinesie všetkým Radosť a Mier. Nech všetky bytosti sú ŠŤASTNÉ v súlade s Najvyššími Zákonmi Stvoriteľa. BUĎ VEČNÁ LÁSKA NA TEJTO PLANÉTE I V SRDCIACH VŠETKÝCH BYTOSTÍ NA A V NEJ ŽIJÚCICH !”


Pozn.: Planéta Zem nie je mŕtvym kusom horniny alebo skaly. Je to ŽIVÁ BYTOSŤ a vníma energie rovnako ako každý citlivejší pozemšťan. Je na omnoho vyššom vývojovom stupni ako je človek a má taktiež právo na RAST a VÝVOJ. Ľudia ju však v poslednom období veľmi brzdia v jej Duchovnom napredovaní, a to vďaka svojim neuváženým činom, znečisťujú jej povrch (cez množstvo škodlivín ako napr: výfukové plyny, odpady z fabrík, freóny, čističky odpadových vôd, atómový odpad spojený s jadrovými pokusmi a mnoho ďalších druhov znečisťení…predovšetkým však negatívne myšlienky ľudí !!!). Keďže Ona ako vyššia (a pozitívna!) Bytosť, cíti všetky tieto energie, ktoré ju nesmierne bolia, snaží sa preto očisťovať od takýchto “špinavých” energií, a to predovšetkým pomocou živlov (záplavy, hurikány, tornáda, zemetrasenia, povodne, …). Znovu sa však zdôrazňuje, že poškodené sú len tie bytosti, ktoré napomáhajú tejto globálnej skaze formou svojich negatívnych myšlienok, postojov a činnosti! A na druhej strane – bytosti, ktoré pomáhajú planéte Zemi akoukoľvek formou v jej očisťovaní, sú od týchto katastróf uchránení (takýchto ľudí živly ochraňujú). Je preto PREDNOSTNÉ pomáhať Matke Zemi všetkými možnými dostupnými metódami, a predovšetkým formou myšlienky, ktorá má nesmiernu silu a dokáže zmeniť svet i nás …