Meditačné cvičenie - Láska pre planétu Zem (č.1)

Meditácia Lásky pre planétu Zem (č.1)

“Nech toto Svetlo Najčistejšej Lásky objíme túto “krásavicu” v náručí Lásky vo všetkých jej najnádhernejších spektrách: MIERU, HARMÓNIE, POROZUMENIA, POKORY, SÚCITU, RADOSTI, BLAŽENOSTI, … a nech všetky bytosti,  ktorým je domovom a živiteľkou príjmu do svojich sŕdc podľa svojich možností, schopností a svojho rozhodnutia zo slobodnej vôle. Nech ŠŤASTNÉ sú všetky bytosti v súlade so Zákonmi Stvoriteľa Najvyššieho – Stvoriteľa Lásky v  Múdrosti, Múdrosti cez Lásku. Sme stvorení z prenádhernej Esencie Lásky cez Najvyššiu Múdrosť v Radosti a Blaženosťou naplnenej Tvorbe Najvyššieho – Prameňa Lásky. Nech teda táto Láska sprevádza všetky bytosti v ňom / z  neho zrodené a naplní ich Čistým Božským Šťastím a Úctou k celej Božej Tvorbe, k Jednote i jednotlivosti v nej obsiahnutej.  BUĎ Čistá Láska, VŽDY, VŠADE, v KAŽDOM a vo VŠETKOM !”