Meditačné cvičenie - Naladenie sa na deň

"Každý deň je pre mňa nádherným - prenádherným drahokamom, prinášajúci mi NAJLEPŠIE z NAJLEPŠIEHO, NAJKRAJŠIE z NAJKRAJŠIEHO, NAJLÁSKYPLNEJŠIE z NAJLÁSKYPLNEJŠIEHO.

Každý môj nasledujúci deň je lepší, krajší, láskyplnejší než deň predchádzajúci. Prináša mi Lásku a Múdrosť cez Radosť = Šťastie najvyššie mne možné dosiahnuteľné, čisté a prenádherné.

Rozdávam ho spolu so všetkými prekrásnymi atribútmi Lásky a Múdrosti do svojho blízkeho i ďalekého okolia a čím ich viac rozdávam, tým viac ich mám, aby som mohol/a rozdávať ešte viac a ešte ďalej …

Ďakujem Stvoriteľovi Najvyššiemu nášmu milovanému, Stvoriteľovi LÁSKY a MÚDROSTI v Radosti najvyššej, najnádhernejšej a najčistejšej tvoriacemu, za všetky skvostné dary každého jedného môjho dňa."

ĎAKUJEM !    ĎAKUJEM !    ĎAKUJEM !