Druhá čakra

DRUHÁ ČAKRA - SAKRÁLNA ČAKRA
Sakrálna čakra -  centrum krížov
Druhá čakra je nad pohlavnými orgánmi, je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu. Je centrom pôvodných nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivej sily. Táto čakra ovplyvňuje medziľudské vzťahy, obzvlášť k druhému pohlaviu. Nedostatočnosť alebo blokácia v tejto čakre sa prejavuje hrubosťou, potlačovaním emócii, sexuálnou chladnosťou.
K tejto čakre sú priradené :
farba - oranžová
element - voda
zmyslová funkcia - chuť
časti tela - rozmnožovacie orgány, ľadviny, močový mechúr , a všetko tekuté (krv, spermie, tráviace šťavy, atd.)
žľazy - vaječníky, prostata, u žien aj regulácia cyklu
hormóny - estrogen, testosteron
drahokamy - karneol, adulár, ortoklas, tygrie oko, citrín, rutil, zlatý topas
aromaterapia - santal

Druhá čakra se aktivuje jasnou oranžovou farbou.
Druhu čakru oživuje mesačné svetlo, dotyk s vodou a pozorovanie (Mesiaca zvlášť v splne). Druhá čakra se u ženy otáča doprava a u muža doľava.