Čakry, úvod

   Slovo čakra je pôvodom sanskript slovo, ktoré znamená kruh. Naša aura je spojená so systémom energií ktoré sa skladajú so siedmych hlavných kruhových vírov ktoré zabezpečujú prúd energie organizmu. Čakry sa vedú pri chrbtici a sú nad sebou vo farbách dúhy. Sú prepojené s vnútornými orgánmi a žľazami a ich správne harmonické fungovanie napomáha k tomu aby sme žili zdravo a naplno. Čakry sú našimi energetickými centrami v tele.

   Niektoré staré (indické, tibetské ) texty uvádzajú, že na ľudskom tele je až 88 000 čakier, z toho 7 je hlavných, asi 40 vedľajších a ostatné sú menšieho významu. Čakry sú v neustálom otáčavom pohybe, ktorý spôsobuje, že energia je vťahovaná do vnútra čakier. Keď sa zmení smer otáčania, energia prúdi z čakier von. Jednotlivé čakry se otáčajú buď doľava alebo doprava. Pozoruhodné je, že čakry, ktoré sa u mužov otáčajú doprava (v smere hodinových ručičiek), sa u žien otáčajú doľava a naopak. Smer otáčania sa tiež mení od čakry k čakre. Prvá - základná čakra muža sa otáča doprava (ženy doľava), druhá čakra muža doľava (ženy doprava), a tak ďalej. Pravotočivosť a ľavotočivosť čakier sa striedajú a tvarujú muža a ženu rozdielnym spôsobom, čo vedie k doplňovaniu energií v každej životnej oblasti a k vyváženiu jing a jang. Vedomosti o otáčaní čakier sa uplatňujú pri niektorých formách liečenia (napr. aromaterapia, liečenie drahými kameňmi apod., kedy sa napodobňuje otáčavý pohyb čakier).
   Niekedy môžu byť niektoré čakry blokované, čo spôsobuje, že životná energia nemôže voľne prúdiť (u blokovaných čakier je ich frekvencia vibrácií nízka). Tieto blokácie môžu byť najčastejšie spôsobené strachom, sklamaním, napätím, šokom, negatívnymi vplyvmi na človeka z okolia a podobne. Tieto blokády je možné uvoľniť a čakry harmonizovať napríklad tým, že čakry vystavíme vibráciam energií takých frekvencií, na ktorých harmonicky fungujúca čakra bez akýchkoľvek blokád kmitá naprosto prirodzene . Akonáhle prichádzajú do čakier vibrácie, ktoré sú čistejšie a ich frekvencia vyššia ako aktuálna, rozkmitajú sa čakry rýchlejšie a blokády postupne miznú. Keď sa pri tomto procese očisťovania uvolňuje z blokád zadržovaná energia, vstúpia ich obsahy ešte raz do nášho vedomia. Tak môžeme znovu zažiť pocity, ktorými boli blokády spôsobené - rôzne naše strachy, hnev i bolesti... Nechajte týmto reakciám voľný priebeh, nezasahujte do nich a neskúmajte ich. Nepotlačujte ani smiech ani slzy. Akonáhle sa však blokády odstránia a čakry zharmonizujú, vráti sa nám hlboká radosť zo života. Mnoho ľudí ale nemá odvahu prejsť týmto očistným procesom, pretože im chýbajú tieto informácie a navrátenie týchto pocitov považujú za krok späť vo svojom vývoji. Chce to odvahu, poctivosť a trpezlivosť.

   Existuje mnoho spôsobov, ako zistiť možnú blokáciu jednotlivých čakier. Najjednoduchšie, spoľahlivé a "ľahko" zistiteľné sú asi tieto spôsoby: kyvadlo, vycítenie rukami, pozorovanie aury. Pozorovanie aury však väčšinou nie je možné bez predchádzajúceho nácviku a tréningu zatiaľ , nie každý dokáže auru vidieť.

 

 

autor: vehu_el